ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC XUẤT NHẬP KHẨU

incoterms-2020

Tóm tắt Incoterms 2020 và những thay đổi so với bản 2010

Tóm tắt Incoterms 2020 và những thay đổi so với bản 2010

Bạn đã hiểu rõ về Incoterms 2020 hay chưa? Hãy cùng Mr Hà Lê học thật kỹ nhé.

Incoterms đã trải qua các phiên bản 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. Phiên bản mới nhất – Incoterms 2020 của bộ quy tắc đi vào hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và bao gồm 11 điều khoản riêng biệt, với một số điểm sửa đổi đáng lưu ý.

Bộ quy tắc Incoterms 2020 chính thức định nghĩa vận chuyển hàng hóa là thời điểm trong giao dịch khi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển giao từ bên bán sang bên mua, trong khi trước đây thuật ngữ này chỉ được giải thích một cách không chính thức.

Incoterms 2020 cũng đã được cập nhật nhằm chú trọng hơn vào an ninh thông qua việc liệt kê những yêu cầu về an ninh xuất-nhập khẩu và chỉ rõ rằng bên nào có trách nhiệm đáp ứng từng yêu cầu.

Bài viết này, chúng ta cùng nhau tóm tắt Incoterms 2020 và phân tích những điểm khác biệt với phiên bản Incoterms 2010 nhé.

Tóm tắt Incoterms 2010

Những thay đổi quan trọng nhất trong Incoterms 2020

Tóm tắt Incoterms 2020

Khác biệt giữa Incoterms 2020 và Incoterms 2010

Trong phiên bản Incoterms 2020, có hai điểm thay đổi chính so với phiên bản Incoterms 2010.

Thứ nhất, điều kiện DAT (Delivered at Terminal – Giao hàng tại bến cảng) đã được thay thế bằng điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded – Giao hàng tại điểm đã được dỡ hàng). Mục đích của thay đổi này là để tập trung vào việc người bán phải giao hàng đến một điểm cụ thể đã được định trước, chẳng hạn như bến cảng, ICD, ga tàu hoặc một địa điểm khác tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Điều khoản DPU mở rộng địa điểm giao hàng, bao gồm bất kỳ địa điểm nào trong nước nhập khẩu mà hai bên đã thỏa thuận. Theo điều kiện DPU, người bán phải đảm bảo hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận chuyển tại điểm giao hàng đã thống nhất trước đó. Người bán sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro cho đến khi hàng hóa được dỡ xuống tại điểm giao hàng đã thỏa thuận trước đó, và việc bảo hiểm sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.

Thứ hai, điều khoản FCA Incoterms 2020 đã được bổ sung để cho phép nhà vận chuyển phát hành vận đơn cho người bán khi nhận hàng từ người bán (do người mua chỉ định). Trước đây, điều kiện FCA yêu cầu người bán giao hàng cho người vận chuyển do người mua chỉ định. Tuy nhiên, khi hai bên sử dụng phương thức thanh toán quốc tế là Thư tín dụng (L/C), việc có vận đơn “On board” sẽ gây khó khăn trong việc thanh toán. Để giải quyết vấn đề này, theo điều khoản FCA Incoterms 2020, nếu được quy định trong hợp đồng, người mua sẽ chỉ đạo người vận chuyển lấy hàng và phát hành vận đơn cho người bán. Điều này giúp người bán dễ dàng nhận được tiền hàng khi thanh toán qua phương thức L/C.

Ngoài ra có thêm các điểm khác biệt cần chú ý như sau:

 • Trong điều kiện CIF Incoterms 2020 và CIP Incoterms 2020, có quy định rằng người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa, và loại bảo hiểm mặc định là loại (A) cho CIP. Điều này khác biệt so với Incoterms 2010, nơi mà bảo hiểm bắt buộc cho CIP là loại (C).
 • Mục 9A và 9B trong Incoterms 2020 chi tiết rõ trách nhiệm và chi phí của cả người bán và người mua.
 • Các điều khoản FCA, DAP, DPU, DDP mở rộng khả năng sử dụng phương tiện vận tải của người mua hoặc người bán để vận chuyển hàng hóa.
 • Bổ sung quy định về bảo mật thông tin yêu cầu các bên phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến hàng hóa, giá cả và các thông tin khác liên quan đến thỏa thuận trong hợp đồng.

 

Các điều khoản trong Incoterms được áp dụng cho mọi phương thức vận tải (đa phương thức)

EXW – Ex Works (Giao tại xưởng)

Theo điều khoản EXW, bên bán có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa tại địa điểm kinh doanh của mình hoặc một nơi chỉ định khác (nhà máy, văn phòng hoặc nhà kho). Quyền sở hữu sau đó sẽ được chuyển giao sang cho bên mua, bên mua sau đó sẽ có trách nhiệm chi trả tất cả chi phí và chịu toàn bộ rủi ro tính từ thời điểm nhận hàng hóa.

incoterms-2020-exw

 • EXW có nghĩa là người bán giao hàng tại một địa điểm cụ thể (nhà kho hoặc nhà máy), và quyền lợi của người mua bắt đầu khi hàng hóa được đặt tại địa điểm đó.
 • Người bán không cần phải bốc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển hoặc thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • Người bán chịu rủi ro đối với hàng hóa (trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển) cho đến khi giao hàng tại địa điểm được chỉ định.
 • Điều kiện giao hàng EXW quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán.
 • EXW có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển.
 • Điểm giao hàng và địa điểm được chỉ định là cùng một địa điểm trong hợp đồng.

 

FCA – Free Carrier (Giao cho người chuyên chở)

fca-incotems-2020

 • Điều kiện FCA có nghĩa là người bán chịu trách nhiệm giao hàng cho người mua theo hai trường hợp sau đây: Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là cơ sở của người bán, hàng sẽ được giao khi được bốc xếp lên phương tiện vận chuyển do người mua sắp xếp. Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là nơi khác, hàng sẽ được giao khi người bán đã hoàn thành việc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển và đưa hàng đến địa điểm chỉ định để sẵn sàng cho việc dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển của người bán và đặt dưới sự quyết định của người vận chuyển hoặc bất kỳ người khác nào do người mua chỉ định.
 • Nếu bất kỳ địa điểm nào trong hai địa điểm trên được chỉ định để giao hàng, thì đó sẽ là nơi chuyển giao rủi ro và chi phí cho người mua. Điều kiện FCA đòi hỏi người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FCA Incoterms 2020 yêu cầu người mua chỉ định người vận chuyển để phát hành B/L (vận đơn) với chú thích “on board” cho người bán, nếu đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
 • Điều kiện FCA áp dụng với mọi phương thức vận chuyển và địa điểm chỉ định cũng là địa điểm giao hàng.

 

CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

Điều khoản CPT đi sâu hơn điều khoản FCA thông qua việc chỉ rõ rằng bên bán chịu chí phí vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng của bên mua. incoterms-2020-cpt

 • Điều khoản CPT xác định rằng người bán chịu trách nhiệm về việc giao hàng và chuyển rủi ro cho người mua trong hai tình huống: khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển mà người bán đã thuê; hoặc khi người bán mua lô hàng và giao hàng cho người mua.
 • Ngay khi hàng được chuyển giao cho người mua, người bán không thể đảm bảo rằng hàng sẽ đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ.
 • Trách nhiệm và rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển.
 • Để vận chuyển hàng từ điểm giao hàng đến điểm đến được thỏa thuận, người bán phải ký hợp đồng vận tải.
 • CPT Incoterms 2020 được sử dụng cho mọi phương thức vận chuyển.

 

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Cước phí và phí bảo hiểm trả tới)

 • CIP là viết tắt của “Carriage and Insurance Paid to” (Cước Phí và Bảo Hiểm Trả Tới), nghĩa là bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng và mua bảo hiểm cho lô hàng trong quá trình vận chuyển.
 • Rủi ro về hàng hóa chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển mà bên bán thuê, hoặc khi bên bán mua lô hàng đó và giao cho người mua.
 • Sau khi bên bán giao hàng cho người vận chuyển, không có đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ. Rủi ro chuyển sang bên mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển do bên bán thuê.
 • Để chuyển hàng từ điểm giao hàng đến điểm đến được thỏa thuận, bên bán phải ký hợp đồng vận chuyển.
 • Bên bán cũng phải mua bảo hiểm cho hàng hóa từ điểm giao hàng đến điểm đến.
 • CIP áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển.

incoterms-2020-cip

DPU – Delivered at Place Unloaded (Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

Trước đây được gọi là DAT (Giao tại bến), điều khoản này đã được đổi tên thành DPU bởi vì bên mua hoặc bên bán có thể sẽ muốn vận chuyển hàng hóa tới một địa điểm khác ngoài bến. Điều khoản này thường được áp dụng đối với những container hàng lẻ đóng chung với nhiều người nhận hàng. Đây là điều khoản duy nhất yêu cầu bên bán chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa.

Bên bán chịu mọi chi phí vận chuyển (phí xuất khẩu, cước phí, phí bốc dỡ hàng hóa tại cảng đích và các khoản phí khác tại cảng đích) và chịu toàn bộ rủi ro cho tới khi hàng hóa đến cảng đích hoặc bến. Bên mua chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và rủi ro sau khi bốc dỡ hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, các loại thuế khác, phí thông quan và chi phí phương tiện vận tải tại địa phương để vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng. Nếu bên bán không thể thu xếp bốc dỡ hàng hóa thì thay vào đó nên cân nhắc áp dụng điều khoản DAP.

 • DPU ám chỉ việc người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển tại địa điểm đến đã được chỉ định. Tại điểm đến, người mua có quyền định đoạt hàng hóa và hoàn tất các thủ tục nhập khẩu.
 • Người bán chịu toàn bộ rủi ro và chi phí phát sinh để đưa hàng hóa đến điểm đến đã được chỉ định và dỡ hàng xuống tại điểm đến đã được chỉ định. Điều này có nghĩa là DPU là điều khoản Incoterms duy nhất yêu cầu người bán thực hiện việc dỡ hàng tại điểm đến, và do đó người bán chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan đến việc dỡ hàng xuống.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều được chịu bởi người bán và tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng đều được chịu bởi người mua.
 • Để đưa hàng đến điểm đến đã được chỉ định, người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển.
 • Điều khoản DPU có thể áp dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển nào.

 

DAP – Delivered At Place (Giao tại nơi đến)

Bên bán vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng chỉ định nhưng không có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa. Trách nhiệm của bên bán bao gồm đóng gói, thông quan xuất khẩu, chi trả cước phí và bất kì khoản phí bến bãi nào cho đến cảng đích như đã thỏa thuận.

Áp dụng điều khoản DAP có nghĩa rằng bên mua sẽ có trách nhiệm chi trả mọi chi phí và các loại thuế liên quan tới việc bốc dỡ hàng hóa và thông quan nhập khẩu hàng hóa vào quốc gia chỉ định. Rủi ro được chuyển giao cho bên mua tại nơi giao hàng cuối cùng.

 • DAP là thuật ngữ chỉ người bán giao hàng cho người mua và chuyển rủi ro hàng hóa cho người mua khi hàng hóa được bàn giao cho người mua tại điểm đến đã được thỏa thuận và sẵn sàng để được dỡ xuống phương tiện vận tải.
 • Toàn bộ rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm giao hàng tới địa điểm đến được chỉ định sẽ do người bán chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa được giao tại điểm giao hàng, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao cho người mua.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng sẽ được người bán chịu, trong khi tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng sẽ do người mua chịu trách nhiệm.
 • Để đưa hàng đến địa điểm chỉ định, người bán phải ký hợp đồng vận chuyển.
 • DAP có thể được áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển và địa điểm chỉ định cũng chính là điểm giao hàng.

 

DDP – Delivered Duty Paid (Giao hàng đã nộp thuế)

Áp dụng điều khoản DDP có nghĩa rằng bên bán chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng chỉ định để được bốc dỡ và thông quan nhập khẩu.

Bên bán có trách nhiệm thông quan hàng hóa để nhập khẩu vào quốc gia của bên mua, bao gồm việc chi trả các khoản thuế liên quan và nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết từ chính quyền tại quốc gia đó. Tuy nhiên, bên bán không có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa.

incoterms-2020-ddp

 • DDP là một điều khoản trong Incoterms, trong đó người bán chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục hải quan nhập khẩu và giao hàng cho bên mua tại điểm đến đã được chỉ định. Bên mua có quyền định đoạt hàng hóa sau khi hàng đã được dỡ từ phương tiện vận chuyển tại điểm đến và sẵn sàng để nhận hàng.
 • Trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến điểm đến đã được chỉ định, người bán chịu trách nhiệm và rủi ro về mọi tổn thất, hư hỏng hoặc mất mát của hàng hóa. Tất cả chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều do người bán chịu trách nhiệm, bao gồm cả chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu, và tất cả chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán cũng phải ký kết hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng đến địa điểm chỉ định. Điều khoản DDP áp dụng cho mọi phương thức vận tải.

 

Điều khoản áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa (Sea & Inland waterway)

Bốn điều khoản thương mại quốc tế dưới đây được áp dụng chỉ cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa

Rủi ro và trách nhiệm với hàng hóa sẽ được chuyển giao từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa đã được vận chuyển lên tàu (ngoại trừ điều khoản FAS). Do tình trạng của hàng hóa đến thời điểm này phải được xác minh, những điều khoản này chỉ phù hợp áp dụng với nhóm hàng hóa không đóng công-ten-nơ, ví dụ như hàng hóa thô.

Lưu ý: Trong những phiên bản trước của bộ quy tắc Incoterms, rủi ro được chuyển giao giữa bên bán và bên mua khi hàng hóa di chuyển qua lan can của boong tàu.

FAS – Free Alongside Ship (Giao dọc mạn tàu)

Bên bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu của bên mua tại cảng giao hàng chỉ định. Điều này có nghĩa rằng bên mua chịu tất cả chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa tính kể từ thời điểm đó. Điều khoản FAS yêu cầu bên bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. (Trong phiên bản cũ của bộ quy tắc Incoterms, bên mua chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu cho hàng hóa).

incoterms-2020-fas

 • FAS là một thuật ngữ trong Incoterms mô tả quá trình bên bán giao hàng cho bên mua tại cảng bốc xếp hàng được chỉ định.
 • Khi hàng hóa được đặt dọc theo mép tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển sang bên mua, và tất cả chi phí sau thời điểm này sẽ thuộc trách nhiệm của bên mua.
 • Người bán phải thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và có khả năng đưa hàng đến cầu tàu tại cảng xuất khẩu. Điều khoản FAS chỉ áp dụng khi sử dụng phương thức vận tải biển.

 

FOB – Free On Board (Giao trên tàu)

Theo điều khoản FOB, bên bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro cho tới thời điểm hàng hóa được bốc xếp lên tàu vận chuyển chỉ định bởi bên mua (bao gồm Local charge tại cảng đóng hàng).

Trách nhiệm của bên bán bao gồm thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, trong khi đó bên mua chi trả cước phí, phí vận đơn đường biển, phí bảo hiểm, phí bốc dỡ hàng hóa và phương tiện vận tải tại địa phương từ cảng đến cho tới nơi giao hàng cuối cùng. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì tổn hại nào của hàng hóa trên tàu vận chuyển.

 

incoterms-2020-fob

 • FOB là một điều khoản trong Incoterms miêu tả quá trình bên bán giao hàng cho bên mua khi hàng hóa được đặt lên boong tàu tại cảng bốc hàng được chỉ định bởi bên mua. Hoặc, người bán mua lô hàng được giao như vậy, sau đó giao hàng cho bên mua.
 • Khi hàng hóa được đặt lên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ chuyển giao cho bên mua, và từ thời điểm đó, bên mua sẽ chịu mọi chi phí.
 • Phương thức FOB đòi hỏi người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và chỉ được sử dụng trong vận chuyển đường biển.

 

CFR – Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

Đơn vị giao hàng sẽ chi trả phí thông quan xuất khẩu và cước phí vận chuyển hàng hóa tới cảng chỉ định và có trách nhiệm đối với bất kì hư hỏng nào của hàng hóa khi đang trên tàu cho tới khi đến cảng giao hàng cuối cùng.

Điều khoản CRF đặt mức rủi ro và trách nhiệm lớn hơn cho bên bán vì họ phải chi trả chi phí vận chuyển hàng hóa cho tới khi đến cảng đích chỉ định. Rủi ro được chuyển giao sang bên mua khi hàng hóa đã được bốc xếp lên tàu tại quốc gia xuất khẩu.

 • CFR là một điều khoản trong Incoterms quy định rằng người bán phải giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán đã mua lô hàng và giao nó cho người mua.
 • Khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua. Tại thời điểm đó, người bán được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa, do đó, người mua phải tự mua bảo hiểm.
 • Người bán cần ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đã được chỉ định. Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho phương thức vận chuyển đường biển.

incoterms-2020-cfr

CIF – Cost, Insurance & Freight (Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí)

Bên bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa khi hàng hóa đang trên tàu vận chuyển tại cảng giao hàng. Bên bán chịu cước phí và phí bảo hiểm cho đến khi tới cảng đích chỉ định và có trách nhiệm đối với bất kì hư hỏng nào của hàng hóa khi đang trên tàu. Bên bán được yêu cầu mua mức bảo hiểm tối thiểu theo điều khoản loại C (Yêu cầu này không thay đổi so với bộ quy tắc Incoterms 2010)

incoterms-2020-cif

 • Theo điều kiện CIF, người bán sẽ giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán mua lô hàng được giao để giao cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ được chuyển giao cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu. Tại thời điểm đó, người bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, dù cho hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CIF, người bán là bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa và phải ký kết hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến đã được chỉ định.
 • CIF chỉ được sử dụng với phương thức vận tải đường biển.

 

Mr Hà Lê chính là tác giả bản dịch Incoterms 2020 ra tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, doanh nghiệp hiện nay.

Bản dịch tiếng Việt Incoterms 2020 các bạn có thể download tại đây https://mrhale.vn/full-tieng-viet-ban-dich-incoterms-2020/

Kính chúc Quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên học tập, công tác thành công
Trân trọng!
Mr Hà Lê
********************************************************************************

Học Xuất nhập khẩu tại Hà Nội/Hồ Chí Minh

Hoàn toàn tự tin với kiến thức, kỹ năng thực tế từ những khóa học Xuất nhập khẩu của Trung tâm:

 • Khóa học nghiệp vụ Xuất nhập khẩu – Logistics
 • Khóa học Logistics
 • Khóa học khai báo hải quan ECUS/VNACCS
 • Khóa học Tiếng Anh Xuất nhập khẩu – Logistics
 • Khóa học Sales Logistics
 • Khóa học Sales Xuất khẩu

 

Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê

Tầng 4 tòa nhà Iris số 30 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 098 577 4289 // mrhalexnk@gmail.com

 

Mời bạn để lại email để được nhận thông tin chia sẻ mới nhất nhé!

  ĐỊA CHỈ CỦA CHÚNG TÔI

  MIỀN BẮC
  Hà Nội: Tầng 5, Số 86 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  LIÊN HỆ TƯ VẤN

  Copyright @2019 MrHale.vn